Đạt giải Đơn vị phát triển BĐS Sáng tạo nhất Đông Nam Á do Dot Property trao tặng