CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH

Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 30/08/2022


Mô Tả Công Việc

1. Về chuyên môn
1.1 Cải Tiến Quy Trình Công ty

a. Duy trì việc thực hiện, áp dụng quy định về Cải tiến Hệ thống Văn bản nội bộ (quy định & quy trình thực hiện, phương pháp thực hiện).
b. Thực hiện Cải tiến Hệ thống Văn bản nội bộ của MIKGroup và các Công ty thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- Triển khai thực hiện Cải tiến Hệ thống Văn bản nội bộ theo Kế hoạch được phê duyệt để cải tiến, đánh giá hiệu quả, chất lượng và ưu thế cạnh tranh cho tất cả các chính sách và quy trình.
- Hướng dẫn/đào tạo, tư vấn & hỗ trợ các Đơn vị trong quá trình Cải tiến Hệ thống Văn bản nội bộ.
- Theo dõi, thống kê, phân tích & báo cáo các vấn đề liên quan đến Hệ thống Văn bản nội bộ cho các Đơn vị theo định kỳ hàng tháng và/hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
- Tham gia hỗ trợ Kiểm soát, đo lường & phân tích dữ liệu; Báo cáo hiệu quả, hiệu suất chương trình Cải tiến đã thực hiện;


1.2 Xây dựng hệ thống Văn bản nội bộ
a. Tham gia hỗ trợ Thiết lập và quản lý chương trình Xây dựng/sửa đổi chính sách, quy trình, tiêu chuẩn, mẫu biểu của Tập đoàn định kỳ năm và hoặc phát sinh theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
b. Xây dựng Hệ thống văn bản nội bộ của MIKGroup và Các công ty thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:
- Hướng dẫn/đào tạo, tư vấn & hỗ trợ các Đơn vị trong quá trình xây dựng/soạn thảo dự thảo Văn bản nội bộ.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến trình duyệt, ban hành Văn bản nội bộ.
- Duy trì tình trạng cập nhật của Danh mục Văn bản hiện hành, Văn bản hết hiệu lực của MIKGroup & các Công ty thành viên.
- Hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến Hệ thống Văn bản nội bộ cho các Đơn vị (nếu cần/khi phát sinh).
- Theo dõi, thống kê, phân tích & báo cáo các vấn đề liên quan đến Hệ thống Văn bản nội bộ cho các Đơn vị theo định kỳ hàng tháng và/hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
c. Tham gia Kiểm soát và Báo cáo kết quả xây dựng/sửa đổi hệ thống chính sách, quy trình, tiêu chuẩn, mẫu biểu của Công ty/Khối/Ban/Phòng.


1.3 Kiểm Soát & Tuân Thủ
a. Thực hiện, áp dụng quy định về Kiểm soát & Tuân thủ tại MIKGroup (quy định & quy trình thực hiện, phương pháp thực hiện).
b. Thực hiện xây dựng Kiểm soát & Tuân thủ tại MIKGroup của MIKGroup và các Công ty thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:
- Triển khai thực hiện xây dựng Kiểm soát & Tuân thủ theo Kế hoạch được phê duyệt.
- Hướng dẫn/đào tạo, tư vấn & hỗ trợ các Đơn vị trong quá trình Kiểm soát & Tuân thủ và thực hiện khắc phục/điều chỉnh các vấn đề Không phù hợp theo kết quả kiểm soát.
- Hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến Hệ thống Văn bản nội bộ cho các Đơn vị trong quá trình thực hiện Kiểm soát & Tuân thủ.
- Theo dõi, thống kê, phân tích & báo cáo các vấn đề liên quan đến Hệ thống Văn bản nội bộ cho các Đơn vị theo định kỳ hàng tháng và/hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.


2. Các nhiệm vụ khác
2.1 Quản lý và sử dụng email truyền thông/thông báo nội bộ MIKGroup (qa@mik.vn)

a. Đảm bảo thông tin thông báo/truyền thông nội bộ được tiếp nhận và phát hành đúng yêu cầu của Đơn vị đề nghị (về thời gian, nội dung, đối tượng tiếp nhận).
2.2 Thực hiện, Quản lý và Cung cấp các thông tin liên quan đến: Bảng giá bán hàng, Chính sách bán hàng, Mẫu biểu bán hàng của các Dự Án.
a. Đảm bảo Hệ thống dữ liệu đầu vào và đầu ra luôn được duy trì, cập nhật và theo dõi.
b. Đảm bảo đáp ứng ban hành/cung cấp thông tin đúng & kịp thời theo yêu cầu của Ban Kinh Doanh và Khối Dịch Vụ Khách Hàng và các Đơn vị liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản Lý Chất Lượng; Quản trị Doanh nghiệp…
- Chứng chỉ Đào tạo Tiêu chuẩn Hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001.
- Chứng chỉ Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ đối với Hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001.
2. Kinh nghiệm
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan (Quản lý quy trình, Quản lý chất lượng, Đảm bảo chất lượng, Quản lý chất lượng hệ thống...).
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản.
- Hiểu biết về lĩnh vực quản lý chất lượng và quản lý quy trình.
3. Kỹ năng
- Khả Khả năng xử lý vấn đề tốt.
- Khả năng Lập kế hoạch và Quản lý công việc tốt.
- Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật.
- Chăm chỉ & có tinh thần trách nhiệm cao
- Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng tốt.
- Ngoại ngữ: trình độ cơ bản

Chế độ Phúc lợi

- Tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
- Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Email nhận hồ sơ: hanhch@mik.vn (Tiêu đề/Subject: ghi rõ vị trí ứng tuyển)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

ngày hết hạn: 30/08/2022

200 ký tự còn lại

Danh sách Tuyển dụng